قائمة المساقات

enter course name or part of itI.T Business management

I.T Business management

المدرس: Maher Abu Baker

2012, فصل: الصيفي

25 محاضرات

Management information system

Management information system

المدرس: Mohammad Najjar

2015, فصل: الصيفي

24 محاضرات

Organization Development & Change Mgmt.

Organization Development & Change Mgmt.

المدرس: Maher Arafat

2016, فصل: الصيفي

32 محاضرات