Faculties / Introduction to the Arts / 2018 ( First Semester)
Majeda Musleh

Introduction to the Arts

Instructor: Majeda Musleh

Instruction Year: 2018 (First Semester)


Course Description

Description is not available for this course.


Tought In

Lectures

Title Date
1
مفهوم الفن   Sept. 10, 2018
2
أنواع الفنون   Sept. 12, 2018
3
الفنون التطبيقية   Sept. 17, 2018
4
العمل الفني   Sept. 19, 2018
5
العمل الفني والتصميم ومصادره   Sept. 24, 2018
6
الرسوم   Sept. 26, 2018
7
الإستخدامات المعبرة للخط   Oct. 3, 2018
8
التصوير بأشكاله   Oct. 8, 2018
9
التصوير الزيتي   Oct. 10, 2018
10
العمارة   Oct. 22, 2018
11
تطور العمارة ( عمارة ما قبل التاريخ )   Oct. 29, 2018
12
عصر الحضارة الفرعونية   Oct. 31, 2018
13
العصر الاغريقي   Nov. 5, 2018
14
العصر الروماني   Nov. 7, 2018
15
العمارة في العصور الوسطى   Nov. 12, 2018
16
عمارة مابعد الحداثة   Nov. 14, 2018
17
فن النحت   Nov. 21, 2018
18
فن الطباعة   Dec. 3, 2018
19
المسرح   Dec. 5, 2018

Course Materials