Course List

enter course name or part of itProve Law

Provve Law

Instructor: Ashraf Melhem

2018, Semester: First

9 lectures

Arbitration Law

Arbitration Law

Instructor: Mohammad Abu Shehab

2020, Semester: Second

0 lectures

SHORT VIDEOS

Arbitration Law

Instructor: Mohammad Abu Shehab

2020, Semester: Second

17 lectures

التحكيم هو نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في تسوية المنازعات، حيث يتفق أطراف النزاع أو أطراف العقد على اللجوء الى ...

Arbitration Law

Instructor: Ashraf Melhem

2018, Semester: Second

10 lectures

Adminestrative Law

Adminestrative Law

Instructor: Bahaa AlAhmad

2017, Semester: First

5 lectures

Penal Procedure Law

Penal Procedure Law

Instructor: Nael Taha

2018, Semester: Second

21 lectures

Penal Procedure Law

Instructor: Fadi Shadid

2017, Semester: First

36 lectures

Introduction to Law

Introduction to Law

Instructor: Mohammed Sharaqa

2011, Semester: Summer

38 lectures