Pictorial Drawing | Engineering Drawing

Watch Next | رسم هندسي

Pictorial Drawing

Instructor: Lina Khayyat

Instruction Year: 2019 (First Semester)

Views: 6

Duration: minutes

Description:

تم الحديث في هذه المحاضرة عن اساسيات الرسم الايزومتري وعن كيفية تحويل المساقط ثنائية الابعاد الى مجسم ايزومتري ثلاي الابعادوتم اعطاء اكثر من مثال وتطبيق بخصوص هذا الموضوع

Related Materials

No materials are available for this lecture.

1
Playing...
Pictorial Drawing
2
Playing...
رسم هندسي